İŞ GELİŞTİRME VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ

İŞ GELİŞTİRME VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ


La Travelia iş geliştirme ve pazarlama yönetimi danışmanlığında uluslararası hizmet veren bir firmadır. Yurt dışında yerleşik yerli veya yabancı firmaların Türkiye’deki girişimleri ve pazarlama faaliyetlerine rehberlik ettiğimiz gibi, Türk firmaların yurt dışına açılma, dünya çapında faaliyetlerini arttırma ve distribütör ağını genişletme hedeflerinde en iyi çözüm ortağı olma iddiasındayız. Çalışmalarımızı hedef ülke yerelinde ve Türkiye’de bulunan danışmanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile gerçekleştiriyoruz. Bu hedefimize ulaşmada, şirketiniz dinamiklerinde uygun gördüğümüz bazı iyileştirmelere giderek veya mevcut departmanlarınızın optimizasyonunu sağlayarak, hedef ülke pazarına markanızı kazandırmak veya satış ve karlılığınızı arttırmak için gerekli prosedürleri uyguluyoruz.

İş Geliştirme ve Pazarlama Yönetimi Danışmanlığı kapsamnda sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibi ilerliyor:

 • Stratejik Yönetim
 • Maliyet Kontrolü
 • Ürün Geliştirme
 • Performans Yönetim Danışmanlığı
 • Pazarlama Yönetimi
 • Dış Ticaret Danışmanlığı
 • Uluslararası Sözleşmeler ve Hukuki Danışmanlık
business development

group social

Stratejik Yönetim

  • Kurumsallaşma ve stratejik planlama

Maliyet Kontrolü

  • Maliyet kontrol sistemleri oluşturma

Ürün Geliştirme

  • Markalaşma ve ürün inovasyonu

Performans Yönetim Danışmanlığı

  • Performans yönetim sistemlerinin kurulumu ve eğitimi

Pazarlama Yönetimi

  • Kurumsal pazarlama faaliyetleri
  • Dijital pazarlama faaliyetleri
  • Sosyal medya pazarlama faaliyetleri

Dış Ticaret Danışmanlığı

  • Fiyatlandırma, satış ve nakliyatta İthalat, ihracat prosedürleri

Uluslararası sözleşmeler ve hukuki danışmanlık

  • Uluslararası anlaşmalarda hukuki danışmanlık desteği

Teklif Alın